Vopred Vám ďakujeme za darovanie 2% pre neziskovú organizáciu Joga v dennom živote.
Ako môžete darovať 2% z Vašich daní? Je to veľmi jednoduché;

Systém postupných uvoľňujúcich, dychových a telesných cvičení je užitočným programom pre pacientov trpiacich bolesťami kĺbov a svalovými disbalanciami, ktoré sú spôsobené telesne jednostranne zaťažujúcim spôsobom práce a jednostrannými pohybmi. Jogové cvičenia systematicky trénujú svaly celého tela vďaka striedaniu naťahovania, výdrže, uvoľnenia a pohybu.