V závere januára mali záujemci o jogu na Slovensku vzácnu príležitosť vypočuť si prednášky autora Systému joga v dennom živote Višvaguru Paramhans Svámi Mahéšvaránandu. Záujem o slová Majstra a duchovný rozmer jogy bol veľký a v piatich slovenských mestách v Košiciach, v Spišskej Novej Vsi ,v Poprade, v Martine a v Banskej Bystrici prišlo na stretnutie s Višvagurudžim spolu viac ako 1000 ľudí.

Slovenské turné začal Višvagurudži 27.01. 2017 na východe Slovenska v Košiciach. Na verejnej prednáške vysvetlil základné princípy jogy a hlavnou témou bola meditácia s praktickou ukážkou.

28.01.2017 pokračovalo turné v Spišskej Novej Vsi satsangom a na druhý deň privítali Višvagurudžiho v Poprade na verejnej prednáške.

30.01.2017 sa Višvagurudži stretol so svojimi žiakmi a cvičencami jogy v Slovenskom komornom divadle v Martine. Hovoril o účinkoch pranajámy, predstavil jej tri základné tipy a uviedol možnosti cvičenia dychových techník. Zároveň zdôraznil, že pranajáma, správne dýchanie, je základom každej jogovej pozície. Vyzdvihol zdravotné účinky pranajámy, ktorá pomáha zlepšiť funkciu jednotlivých orgánov v tele.

Záver turné 31.01.2017 bol v Banskej Bystrici v historickej radnici. Višvagurudži predstavil meditáciu sebaspytovaním. Praktickú ukážku zameral na rozvinutie princípu otcovskej a materinskej lásky. Spokojnosť, lásku, radosť či súcit, to všetko sú vlastnosti, ktoré v srdci máme, keď ich rozvinieme, zlepšíme nielen svoj život, ale prispejeme k lepšej atmosfére vo svojej rodine a v krajine v ktorej žijeme.

Cvičenci získali impulz na každodennú meditáciu, cvičenie pranajámy a jogových ásan. Prednášky Višvagurudžiho oslovili účastníkov a motivovali ich k pozitívnym životným zmenám.