Slovenská únia Joga v dennom živote

Slovenská únia Joga v dennom živote vznikla v roku 1991 a v roku 1999 bola akreditovaná Ministerstvom školstva SR. Jej poslaním je podporovať rozvoj fyzického, psychického, sociálneho a duchovného zdravia ľudí prostredníctvom kurzov jogových cvičení... Čítať ďalej...

Línia majstrov - dedičstvo

Podstata jogy bola zaznamenaná v dávnych časoch vo védach – najstarších duchovných písmach sveta. Mnoho storočí pred tým, než boli tieto texty napísané, boli posvätné tradície odovzdávané ústne z Majstra na žiaka. Odovzdáva ich Majster - brahma ništam... Čítať ďalej...

Svámidži - zakladateľ

Paramhans Svámi Mahéšvaránanda, známy ako Svámidží, pochádza z indického štátu Rádžasthán a od roku 1972 pôsobí aj v Európe. Na celom svete je uznávaný ako jeden z najvýznamnejších majstrov jogy v súčasnej dobe. P. S. Mahéšvaránanda vytvoril vedecký... Čítať ďalej...

Ášramy

Joga v dennom živote ponúka žiakom a cvičencom jogy z celého sveta tiché priestory v ústraní v rôznych častiach sveta. Ide o centrá jogy, malé ášramy, ale i rozľahlé centrá, ktoré pôsobia ako neziskové organizácie zasvätené zdieľaniu cteného času,... Čítať ďalej...

Medzinárodné spoločenstvo

Medzinárodné spoločenstvo Sri Deep Madhavananda Ashram – Yoga in Daily Life ® International je celosvetová nezisková humanitárna organizácia so štatútom konzultanta pri Hospodárskej a sociálnej rade Organizácie spojených národov (ECOSOC). Čítať ďalej...