Slovenská únia Joga v dennom živote vznikla v roku 1991 a v roku 1999 bola akreditovaná Ministerstvom školstva SR. Jej poslaním je podporovať rozvoj fyzického, psychického, sociálneho a duchovného zdravia ľudí prostredníctvom kurzov jogových cvičení podľa Systému Joga v dennom živote. Aktuálne na Slovensku prebieha približne 250 kurzov v 50 mestách, v ktorých cvičí 2500 ľudí. Všetky kurzy vedú kvalifikovaní a certifikovaní cvičitelia a do práce pri ich organizácii je zapojených 350 dobrovoľníkov. Únia sa tiež aktívne podieľa na organizácii množstva medzinárodných humanitárnych, duchovných a environmentálnych projektov.

Našu prácu môžete podporiť svojimi 2 % z dane.

Ako je možné poukázať 2 % z dane?

Ak ste zamestnanec:

- požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania
- zamestnávateľ vám vystaví Potvrdenie o zaplatení dane
- vyplňte Vyhlásenie, ktoré nájdete tu: http://rozhodni.sk/wp-content/uploads/2018/01/V2Pv17.pdf

- údaje ku jednotlivým pobočkám nájdete nižšie
- Potvrdenie o zaplatení dane a Vyhlásenie doručte do 30. 4. 2019 na Daňový úrad príslušný vášmu bydlisku

Ak ste firma alebo živnostník:
- údaje o pobočke Jogy v dennom živote vpíšete priamo do daňového priznania

Podrobnejšie informácie nájdete tu: http://rozhodni.sk/poukazatel/ako-mam-poukazat-2-z-dane/

Ďakujeme vám

Slovenská únia Joga v dennom živote

 

Bratislava:

Obchodné meno: Spoločnosť Joga v dennom živote - pobočka Bratislava
Sídlo: Budatínska 20, 851 06 Bratislava
IČO: 30 842 468
Právna forma: Občianske združenie

Banská Bystrica: 

Obchodné meno: Spoločnosť Joga v dennom živote - pobočka Banská Bystrica
Sídlo: Krátka 24, 97405 Banská Bystrica
IČO: 37 819 917
Právna forma: Občianske združenie

Košice:

Obchodné meno: Spoločnosť Joga v dennom živote, pobočka Košice
Sídlo: Košice, 040 23, Hemerkova 22
Právna forma: Občianske združenie
IČO/SID: 173353610001

Levoča:

Obchodné meno: Spoločnosť Joga v dennom živote pobočka Levoča
Sídlo: Nám. Majstra Pavla 13, 05401 Levoča
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 37783394

Martin:

Spoločnosť Joga v dennom živote, pobočka Martin
Gándhího 8/15, 036 01 Martin
Občianske združenie
IČO: 30227241

Nové Mesto nad Váhom:

Obchodné meno: Spoločnosť Joga v dennom živote, pobočka Nové Mesto nad Váhom
Sídlo: Nové Mesto nad Váhom, 915 01, 1.mája, č.21
Právna forma: Občianske združenie
IČO/SID: 34015647

Poprad:

Obchodné meno: Spoločnosť Joga v dennom živote, pobočka Poprad
Sídlo: Ul. Šoltésovej 3473/7, 058 01 Poprad
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 37788388

Prešov:

Obchodné meno: Slovenská únia Joga v dennom živote, organizačná zložka Spoločnosť Joga v dennom živote, pobočka Prešov
Sídlo: 080 01 Prešov, ul. Československej armády 29
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 17335361003

 

Spišská Nová Ves:

Obchodné meno: Spoločnosť Joga v dennom živote, pobočka Spišská Nová Ves
Sídlo: Zimná 62, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 31314287
Právna forma: Občianske združenie

Žilina:

Obchodné meno: Spoločnosť JOGA v dennom živote, pobočka Žilina
Sídlo: Jaseňová 7/17, 01007 Žilina
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 35650851