Oslavy Medzinárodného dňa jogy v Martine sa niesli v znamení prítomnosti indického veľvyslanca na Slovensku HE Harsha Kumara Jaina a veľkého počtu cvičiacich detí.

                      

Veľvyslanec z krajiny, ktorá je pravlasťou jogy a kultúry nenásilia, postál pri Stromoch mieru v Martine, s predstaviteľmi mesta Martin zasadil pamätný strom pred budovou radnice a pozrel si zbierky Slovenskej národnej knižnice. Zaujali ho o. i. nedávno objavené rukopisné poznámky, z ktorých sa deti martinského gymnázia v rokoch 1869-1875 učili o základoch indickej kultúry (sanátan-dharmy) a jej vzťahoch k antickým kultúram tzv. západného sveta (Európy a predného Východu).

        

 

Mnohých potešila prítomnosť veľkého počtu detí cvičiacich na jednom z centrálnych námestí Martina. Tieto prišli z viacerých materských i základných škôl. Cvičitelia Jogy v dennom živote pred rokmi ponúkli Ministerstvu školstva SR zapracovanie jogových techník priamo do školského systému na Slovensku s cieľom zlepšiť schopnosť koncentrácie, celkový zdravotný stav a študijné výsledky detí. Veľký počet rodičov i detí cvičiacich jogu počas Medzinárodného dňa jogy v Martine je svedectvom, že tieto návrhy bude vhodné oprášiť a – v záujme zdravia nových generácií, nielen slovenskej, ale i svetovej populácie – uviesť do života.