Slovenský (neautorizovaný) preklad aktuálneho stanoviska Akadémie výživy a dietológie USA (Academy of Nutrition and Dietetics) k vegetariánskemu spôsobu stravovania z roku 2016 platného do roku 2021 si môžete stiahnuť tu.

Anglický originál Position of the Academy of Nutrition and Dietetics: Vegetarian Diets
nájdete na webovej stránke Academy of Nutrition and Dietetics www.eatrightpro.org
na odkaze: www.eatrightpro.org/practice/position-and-practice-papers/position-papers/vegetarian-diets

Úryvok z dokumentu:

STANOVISKO
Oficiálnym stanoviskom Akadémie výživy a dietológie je, že vhodne naplánovaný vegetariánsky spôsob stravovania vrátane vegánskeho je zdraviu prospešný, nutrične adekvátny a môže byť prínosný pre zdravie v oblasti prevencie a liečby určitých ochorení. Tento spôsob stravovania je vhodný vo všetkých obdobiach života vrátane tehotenstva, laktácie, detstva od narodenia, dospievania, u starších ľudí a športovcov. Rastlinná strava je z environmentálneho hľadiska dlhodobo udržateľnejšia než strava bohatá na živočíšne produkty, pretože využíva menej prírodných zdrojov a je spojená s oveľa menším poškodením životného prostredia.