Nesprávne pohybové návyky spolu s nesprávnym držaním tela nadmerne zaťažujú chrbticu. Výsledné svalové napätie býva častou príčinou bolestí chrbta, ktoré môžu vyžarovať do iných častí tela, napríklad do hlavy, krku, horných a dolných končatín. Z tohto dôvodu každá jogová ásana zvyčajne precvičuje aj niektorú časť chrbtice. Cviky, pri ktorých dochádza k torzii (skrúteniu) chrbtice, osobitne uvoľňujú hlboké svalové vrstvy. Tieto svaly spájajú jednotlivé stavce a majú veľký sklon zadržiavať napätie. Keďže ich vlákna prebiehajú šikmo, zľahka vykonávané torzné cvičenia im veľmi prospievajú.

Pri cvičení treba vzájomne kombinovať naťahovanie a posilňovanie svalov. Ak je sval iba naťahovaný, potom pri jeho zaťažení dochádza opäť k stuhnutiu a skráteniu, pretože mu chýba potrebná sila. Keď je sval iba posilňovaný, stráca svoju ohybnosť a pružnosť, čo sa prejaví znížením kĺbovej pohyblivosti.

Keď lekárska diagnostika vylúči prirodzené poškodenie ako dôvod ťažkostí, s istotou bude možné povedať, že pravidelné cvičenie Jogy v dennom živote zlepší svalovú rovnováhu a zdravie kĺbov.

Silné a ohybné svaly tvoria dôležitú ochranu kĺbov a chrbtice, preto pri pravidelnom cvičení jogy môžu ťažkosti s kĺbmi a chrbticou zmiznúť už po niekoľkých týždňoch. Cvičením jogových ásan získavajú dôležité podnety pre svoju prirodzenú funkciu nielen svaly, ale aj väzy, kĺbové puzdrá a chrupavky. Vďaka svalovému napätiu sa väzy a štruktúry spojivového tkaniva obklopujúce každý kĺb viac napínajú a vďaka naťahovaniu sa stávajú pružnejšími. Jogové cvičenia tiež zvyšujú tvorbu kĺbovej tekutiny zodpovednej za výživu kĺbu. Chrupavky, medzistavcové platničky a menisky potrebujú vyvážený pohyb na zachovanie svojej pružnosti a pohyblivosti.

Harriet Bucher, dipl. fyzioterapeutka, Viedeň, Rakúsko