Slovenské mesto Martin bolo počas víkendu 15. až 17. novembra 2019 požehnané návštevou Višvagurudžiho Paramhansa Svámiho Mahéšvaránandu. Jeho Svätosť otvorila nový ášram a viedla medzinárodný jogový seminár, na ktorom padal na účastníkov pri jeho inšpirujúcich prednáškach nektár múdrosti.

Jednou z tém, o ktorých Višvagurudži hovoril, bola starostlivosť o starších ľudí prostredníctvom Jogy v dennom živote. Okrem iného zdôraznil dôležitosť starostlivosti o starších členov našej spoločnosti, nakoľko potrebujú láskyplnú pozornosť a vedenie, aby si mohli udržiavať svoje zdravie a kvalitu života. Višvagurudži viedol hodinu jogy pozostávajúcu z ásan a pránajámových techník, prispôsobených seniorom sediacim na stoličkách, a vyjadril svoje želanie, aby každé centrum JvDŽ ponúkalo bezplatné hodiny pre seniorov.

 

Hlavnou udalosťou víkendového programu bolo slávnostné otvorenie nového ášramu Jogy v dennom živote v Martine. V krásnom novom ášrame vládla priateľská, harmonická a radostná atmosféra vytvorená Višvagurudžim, jeho žiakmi a miestnymi cvičencami systému Joga v dennom živote.

Víkendový program skončil zasadením stromu mieru pred ášramom. Strom je symbolom svetového mieru, zdravého životného prostredia a tiež vnútornej sily o ne usilovať.

V pondelok 18. novembra navštívil Višvagurudži Poprad, mesto ležiace na úpätí Vysokých Tatier, v ktorom mal vo večerných hodinách verejnú prednášku v Hoteli Poprad. Na prednáške Višvagurudži hovoril o dôležitosti zdravého a etického spôsobu života. Zdôraznil vzácnosť ľudského života, veď človek je iba jedným tvorom z 8,4 milióna živých bytostí. Ľudia by si mali byť vedomí, že ich povinnosťou je byť ochrancom celého stvorenia, a nie jeho ničiteľom. Ak sa neriadime božskými princípmi, strácame svoj spôsob života a prichádzame o zdravie. Ľudia zničili svoje zdravie svojím správaním a naďalej poškodzujú seba i životné prostredie chemickými pesticídmi, geneticky modifikovanými organizmami a postupmi, ktoré ničia semená.

Na udržanie zdravia a znovuzískanie energie Višvagurudži odporúča kvalitnú stravu, biopotraviny, jesť menej a produkovať viac pohybovej aktivity (plávanie, chôdza, joga, atď.). Na udržanie zdravia však nestačí iba strava, dôležitá je tiež spoločnosť, v ktorej sa pohybujeme. Tzv. „negatívna“ spoločnosť ubíja naše myšlienky, preto je pre nás a našu myseľ veľmi dôležité zdržiavať sa v tzv. „pozitívnej“ spoločnosti.

Program v Poprade skončil satsangom v miestnom centre Jogy v dennom živote.

Prítomnosť skutočne zrealizovaného Majstra pozdvihla ducha všetkých prítomných a každého naplnila duchovným svetlom. Satsang je najcennejším darom a najvyšším požehnaním, ktoré možno uskutočniť iba prostredníctvom ľudského tela.