Jogové dýchanie zvyšuje hladinu kyslíka v krvi v nadmorskej výške 3650m nad morom.

V septembri 2018 prebehla medzinárodná prospektívna pilotná štúdia v Indických Himalájach vo výške 3650m nad morom, ktorej cieľom bolo analyzovať účinky jogového dýchania – novej modifikovanej budžangíni pránajámy podľa paramhansa svámího Mahešvaránanadu.
Počas merania v priebehu troch dní vo výške 3650m stúpla úroveň kyslíka v krvi z hodnoty 89% na 93% po cvičení novej jogovej dychovej techniky. Potvrdilo sa tak, že táto modifikovaná budžangíni pránajáma v porovnaní s bežným pokojným dýchaním zvyšuje hladinu kyslíka v krvi.

Spatenkova V., Bednar R., Oravcova G., Melichova A., Kuriscak E.: Yogic breathing in hypobaric
environment: breathing exercising and its effect on hypobaric hypoxemia and heart rate at 3,650-m elevation.

Journal of Exercise Rehabilitation 2021,17(4):270-278.
https://www.e-jer.org/upload/jer-17-4-270.pdf

20170909 075434