Zo série ŠTYRI CESTY JOGY K JEDNÉMU CIEĽU

Milí priatelia,mima

čoraz kratšie dni nám so sebou prinášajú priestor na oddych, ale aj na zamyslenie a zvnútornenie sa. Prichádza vhodný čas precítiť svoj fenomén v jeho celistvosti. Praktizovanie jogy je účinným nástrojom na ceste k spoznaniu samého seba a dosiahnutiu vnútorného pokoja.

Joga v dennom živote, pobočka Martin, Vám prináša pokračovanie workshopu so série ŠTYRI CESTY JOGY K JEDNÉMU CIEĽU s témou "RÁDŽA JOGA - KRÁĽOVSKÁ CESTA",  ktorý sa uskutoční v sobotu 10. decembra v čase od 17:00 do 19:00 h v Jogacentre Ľadoveň, Gogoľova 3, Martin. 

Všetci chceme v živote pociťovať skutočné šťastie. Keďže sa ako ľudia navzájom líšime svojimi citmi, myšlienkami a záujmami, štyri cesty jogy zohľadňujú tieto odlišné sklony a vlohy človeka a poskytujú nám rôzne metódy a prostriedky, aby sme tento cieľ dosiahli.

Rádža joga je tiež nazývaná kráľovskou alebo osemstupňovou cestou jogy. Je to cesta sebadisciplíny a zahŕňa okrem iného tie jogové techniky, ktoré sú nám už známe: ásany, pránájámu, meditáciu a krije.

 

 Workshop je vhodný pre každého so záujmom o hlbšie poznanie, ktoré nám štúdium jogy ponúka. Tešíme sa na Vás v sobotu 10. decembra v čase od 17:00 do 19:00 v Jogacentre Ľadoveň, Gogoľova 3, Martin. Celým workshopom nás bude sprevádzať skúsený cvičiteľ Jogy v dennom živote, Milan Novák.Prineste si so sebou pohodlné oblečenie.

Prihlasovanie: https://jogavdennomzivote.sk/prihlasovanie/ot/city/3/ot/event/3992/registration/price 

Poplatok za účasť na workshope je 7 eur. Študenti a seniori si môžu uplatniť zľavu.