Informácie a kontakt: tel. 0917183231

Kurzy od 9.1.2023

Hornošarišské osvetové stredisko, Rhodyho ul. Bardejov

  • Štvrtok
    16:15 – 17:45
    začiatočníci
  • Štvrtok
    18:00 – 19:20
    pokročilí