Informácie a kontakt: 0915 884 117

Kurzy od 23.1. – 12.6.2018

Centrum voľného času

Utorok16:45 – 18:15začiatočníci + zdravý chrbát a kĺbynový kurz

Poplatok:

Jednorázový vstup:             3.- eurá

Zľavnená cena dôchodcovia, študenti :       2,30 eurá

Pri predplatnom na 3 mesiace: zľavnená cena pre všetkých:     2,30 eurá za 1 cvičenie

Doneste si na cvičenie karimatku, menšiu deku /osušku/ a mikinu.

Pred prvým cvičením prihláste sa na horeuvedenom tel. čísle.

V štátne sviatky a cez školské prázdniny necvičíme.