Humenné

Informácie a kontakt: 0905 900758

Centrum voľného času (CVČ)

Utorok16:30 – 18:00zdravotné cvičenie na chrbticu a kĺby
Štvrtok16:30 – 18:00začiatočníci

Doneste si na cvičenie karimatku.