Informácie a kontakt: 0905 900758

Centrum voľného času (CVČ)

  • Utorok
    16:30 – 18:00
    zdravotné cvičenie na chrbticu a kĺby
  • Štvrtok
    16:30 – 18:00
    začiatočníci

Doneste si na cvičenie karimatku.