Informácie a kontakt:

 

Kurzy od 6. septembra 2021

Štefánikova trieda 44, Nitra - budova VUB

Pred prvým cvičením sa môžete prihlásiť na kurz cez linku uvedenú za názvom kurzu.

Na cvičenie prídite v pohodlnom oblečení. Cvičí sa bez tenisiek, len v ponožkách. Je potrebné priniesť si podložku(karimatku) a deku.

Je dobré prísť o niečo skôr, aby ste sa stihli prezliecť a vypnúť si mobilný teefón.

Ceny platné od septembra 2021:

Cena za jedno cvičenie                          4,00
Cena so zľavou                                        3,50
(dôchodci, študenti, ženy na mat.dov.)

 Odporúčame navštevovať kurz pravidelne, vtedy má cvičenie väčší efekt.

Prosíme o dodržiavanie nasledovných opatrení:
- medzi cvičeniami bude prebiehať dezinfekcia priestorov, do priestorov vstupujte až 10 minút pred cvičením
- prineste si vlastnú karimatku
- noste, prosíme, rúško až do samotného začiatku cvičenia
- pri vstupe do priestorov si vydezinfikujte ruky pripravenými dezinfekciami
- dodržujte 2-metrové rozostupy
- medzi cvičeniami a počas cvičení budeme vetrať viac ako zvyčajne, prineste si teplé oblečenie, prípadne deku
- neprichádzajte do kurzov ak máte príznaky respiračného ochorenia, v tomto prípade prosíme o pochopenie, že cvičiteľ má právo neprijať Vás na cvičenie

Cvičenia podľa systému Joga v dennom živote (online kniha):
začiatočníci, dôchodcovia (1.diel)
mierne pokročilí (2.diel)
mierne pokročilí (3.diel)