Informácie a kontakt:

imgnewKurzy na JÚL - AUGUST 2022

Štefánikova trieda 44, Nitra - budova VUB

 • Pondelok
  16:45 – 18:15
  Joga pre všetkých
 • Streda
  10:00 – 11:30
  Joga pre všetkých
 • Štvrtok
  18:30 – 20:00
  Joga pre všetkých

Na cvičenie prídite v pohodlnom oblečení. Cvičí sa bez tenisiek, len v ponožkách. Je potrebné priniesť si podložku(karimatku) a deku.

Je dobré prísť o niečo skôr, aby ste sa stihli prezliecť a vypnúť si mobilný teefón.

 

Kurzy od 7.2. 2022

Štefánikova trieda 44, Nitra - budova VUB

Na cvičenie prídite v pohodlnom oblečení. Cvičí sa bez tenisiek, len v ponožkách. Je potrebné priniesť si podložku(karimatku) a deku.

Je dobré prísť o niečo skôr, aby ste sa stihli prezliecť a vypnúť si mobilný teefón.

Ceny platné od septembra 2021:

Cena za jedno cvičenie                          4,00
Cena so zľavou                                        3,50
(dôchodci, študenti, ženy na mat.dov.)

 Odporúčame navštevovať kurz pravidelne, vtedy má cvičenie väčší efekt.

Prosíme o dodržiavanie nasledovných opatrení:
- medzi cvičeniami bude prebiehať dezinfekcia priestorov, do priestorov vstupujte až 10 minút pred cvičením
- prineste si vlastnú karimatku
- noste, prosíme, rúško až do samotného začiatku cvičenia
- pri vstupe do priestorov si vydezinfikujte ruky pripravenými dezinfekciami
- dodržujte 2-metrové rozostupy
- medzi cvičeniami a počas cvičení budeme vetrať viac ako zvyčajne, prineste si teplé oblečenie, prípadne deku
- neprichádzajte do kurzov ak máte príznaky respiračného ochorenia, v tomto prípade prosíme o pochopenie, že cvičiteľ má právo neprijať Vás na cvičenie

Cvičenia podľa systému Joga v dennom živote (online kniha):
začiatočníci, dôchodcovia (1.diel)
mierne pokročilí (2.diel)
mierne pokročilí (3.diel)