Informácie a kontakt:

  • 0915 884 117
  • facebook-icon

Kurzy od 6.9. do 30.9.2021

Jogacentrum

ul. Čsl. armády 29. sídl. II - CENTRÁL - vchod od pošty PREŠOV

Pondelok   16.45 – 17.45 h     pokročilí
Pondelok   18.00 – 19.00 h     pokročilí   
Pondelok   19.15 – 20.15 h    mierne pokročilí
Utorok   19.15 – 20.30 h    mierne pokročilí

 

 

 

 

 

 

Poznámka: Podľa Vášho záujmu otvoríme nový začiatočnícky kurz jogy, hláste sa na horeuvedenom tel. čísle.


Poplatky:

Jednorázový vstup poobede 60/75 min                                                                                  3,50 €

Predplatné zľavnené na 3 kalend. mesiace /12 cvič./ poobede                                     36,00 €


Podložky na cvičenie sú k dispozícií, prineste si pohodlné oblečenie, cvičí sa v svetlých ponožkách.                V štátne sviatky sa necvičí. Pri predplatnom na 3 mesiace sa poplatok za cvičenie pripadajúce na štátny sviatok, odpočíta.
Prosím, pred svojou prvou návštevou u nás sa objednajte na horeuvedenom tel. čísle. Zaradíme Vás do vhodného kurzu, potom už nie je potrebné sa objednať.

Srdečne Vás pozývame na naše kurzy jogy.

A ešte niečo...  :-)

Cvičitelia, ktorí vedú kurzy v našom Jogacentre, sú kvalifikovaní, s dlhoročnou praxou v oblasti jogy a jogových techník. Pravidelne navštevujú semináre jogy pod vedením duchovného učiteľa swámiho Maheswáranandu z Indie a majú možnosť získavať tieto skúsenosti, aj ich rozvíjať, priamo v kolíske jogy, v Indii, resp. v jogovom stredisku na Morave, v Střílkach.

Na hodinách jogy využívame hudobné nástroje z Indie a tak naše hodiny sú spestrené príjemnou živou hudbou. Veríme, že aj to prispeje k tomu, že sa u nás budete cítiť ako „doma“. Spokojne a uvoľnene, s čistou a jasnou mysľou, veselo aj pohodovo... byť sám sebou...

Určite sa u nás dozviete aj niečo o zdravom stravovaní, či už cez prednášky, ktoré pre Vás v Jogacentre organizujeme alebo máte možnosť zúčastniť sa jogového seminára s enzymatickou rastlinnou /živou/ resp. vegetariánskou stravou.

Raz mesačne, spravidla v piatok /podľa dohody/, sa stretávame s rodičmi, ktorí navštevujú naše kurzy a ich malými detičkami, na príjemnom stretnutí, kde si spolu zacvičíme detskú jogu a zaspievame mantry. Detičky majú možnosť po cvičení zapojiť sa do programu. Zvyčajne máme pre ne pripravené paličky na hranie, rôzne cinkatká, malé detské bubny bongá, mardžíry a pod. Spokojnosť rodičov a ich detičiek je neuveriteľná :) Po skončení programu sú všetci odmenení sladkým prašádom, halvou. Spokojnosť je aj na našej strane... kľudne sa pripojte k nás, program je ZDARMA

Teší sa na Vás

Kolektív OZ Spoločnosti Joga v dennom živote, pobočka Prešov

HariOM