Cvičenia prebiehajú od 5.10.2023 v ZŠ Lipová ul. v malej telocvični

každý štvrtok od 17,00 do 18,10 hod

Cvičenie je vhodné pre všetkých ľudí bez ohľadu na vek a telesnú odolnosť. Jogová hodina zahŕňa telesné, dychové aj uvoľňovacie cviky. Cvičenia prinášajú pocit celkovej telesnej pohody, pretože uvádzam rovnováhu telo, dych a myseľ. 

Informácie a kontakt:

0907 445 591