Cvičenie prebiehajú od 3.3.2022 do konca júna v sále Kultúrneho strediska Rajec

každý štvrtok v čase od 18,30 hod. do 19,45 hod.

Informácie a kontakt:

  • 041 542 4207
  • 0907 445 591