Informácie a kontakt: 0907 316 128

Miesto: Materská škola, Májová 54, Spišské podhradie

Kurzy jogy od októbra 2023

  • Pondelok
    17:30 – 19:00
    Relaxačné a regeneračné jogové cvičenia

Cena:

1,5 hod. cvičenie .............. 3,-€