Informácie a kontakt: 0907 316128

Materská škola, Májová 47

Pondelok17:30 – 19:00Relaxačné a regeneračné jogové cvičenia

Cena:

Permanentka na 3 mesiace..............13,-€