Línia majstrov - dedičstvo

Podstata jogy bola zaznamenaná v dávnych časoch vo védach – najstarších duchovných písmach sveta. Mnoho storočí pred tým, než boli tieto texty napísané, boli posvätné tradície odovzdávané ústne z Majstra na žiaka. Odovzdáva ich Majster - brahma ništam šrótrijam – ten, kto pozná všetky tri časy. Takýto Majster je známy ako Satguru. Na prekročenie hraníc mysle a dosiahnutie konečného cieľa potrebujú tí, ktorí idú cestou spirituality, určitú dobu vedenie Satgurua, osvieteného Majstra, ktorý sám prešiel cestou k jej prirodzenému koncu a môže ich viesť k ich vlastnej Božskej prirodzenosti.


Línia Satguruov - Majstrov Jogy v dennom živote má stáročné korene, ktorá ide od Param Mahásiddhu aAvatára Šrí Alakhpurídžího až do súčasnosti k Mahámandaléšvarovi Paramhans Svámi Mahéšvaránandovi, ktorý momentálne nesie odkaz tejto línie Majstrov. Je to sila rodu jogy, ktorá je vzácnym dedičstvom pre všetkých, ktorí touto cestou idú.

Param Mahásiddha Avatár Šrí Alakhpurídží

V Himalájach medzi pútnickými mestami Kédarnáthom a Badrináthom (Himáčalpradéš) leží ášram Siddha dhuní alebo Siddha dhám. Z času na čas tu Šrí Alakhpurídží prebýva s niektorými zo svojich žiakov. Je jedným z veľkých siddhov alebo rišiov zo satja lóky – najvyššej úrovne pravdy a skutočnosti. Siedmi rišiovia, ochrancovia sveta, sú niekedy na Zemi viditeľní, väčšinou však nie.

Parabrahm Bhagván šrí Díp Nárájan Maháprabhudží

Veľký indický svätec a majster Bhagván šrí Díp Nárájan Maháprabhudží bol skutočným vtelením božskej lásky a múdrosti. Prebýval v Rádžastáne v Indii od roku 1828 do roku 1963. Narodil sa ako dokonalé vtelenie božskosti a jeho život bol plný zázračných udalostí a skutkov. Mnoho ľudí, ktorí boli počas jeho života svedkami zázrakov, dodnes žijú. Ášram Šrí Maháprabhudžího v Barí Khátú na okraji púšte Thar sa rýchlo po jeho odchode z tohto sveta stal pútnickým miestom. Z celého sveta sem prichádzajú ľudia, aby pocítili posvätné vyžarovanie tohto miesta.

Višvaguru Mahámandaléšvar Paramhans Svámí Mahéšvaránanda

Paramhans Svámí Mahéšvaránanda je nasledovníkom Paramhans Svámí Mádhavánandadžího. Od roku 1972 žije vo Viedni, kde založil Medzinárodný Šrí Díp Mádhavánanda ášram a Spoločnosť Joga v dennom živote. Vo veľmi krátkom čase po založení spoločnosti vznikli na celom svete početné sesterské spoločnosti. Pod Svámidžího vedením v súčasnosti v západnej a strednej Európe, USA, Kanade, Austrálii, Indii a na Novom Zélande existujú stovky jogových skupín.