Línia majstrov - dedičstvo

Podstata jogy bola zaznamenaná v dávnych časoch vo védach – najstarších duchovných písmach sveta. Mnoho storočí pred tým, než boli tieto texty napísané, boli posvätné tradície odovzdávané ústne z Majstra na žiaka. Odovzdáva ich Majster - brahma ništam šrótrijam – ten, kto pozná všetky tri časy. Takýto Majster je známy ako Satguru. Na prekročenie hraníc mysle a dosiahnutie konečného cieľa potrebujú tí, ktorí idú cestou spirituality, určitú dobu vedenie Satgurua, osvieteného Majstra, ktorý sám prešiel cestou k jej prirodzenému koncu a môže ich viesť k ich vlastnej Božskej prirodzenosti.


Línia Satguruov - Majstrov Jogy v dennom živote má stáročné korene, ktorá ide od Param Mahásiddhu aAvatára Šrí Alakhpurídžího až do súčasnosti k Mahámandaléšvarovi Paramhans Svámi Mahéšvaránandovi, ktorý momentálne nesie odkaz tejto línie Majstrov. Je to sila rodu jogy, ktorá je vzácnym dedičstvom pre všetkých, ktorí touto cestou idú.

V Himalájach medzi pútnickými mestami Kédarnáthom a Badrináthom (Himáčalpradéš) leží ášram Siddha dhuní alebo Siddha dhám. Z času na čas tu Šrí Alakhpurídží prebýva s niektorými zo svojich žiakov. Je jedným z veľkých siddhov alebo rišiov zo satja lóky – najvyššej úrovne pravdy a skutočnosti. Siedmi rišiovia, ochrancovia sveta, sú niekedy na Zemi viditeľní, väčšinou však nie.

Jógéšvar šrí Dévpurídží je uctievaný ako vtelenie Boha Šivu. Miesto, kde mal svoj ášram – Kajláš v Radžastane – nesie rovnaký názov ako hora Kajláš v Himalájach (Tibet). Tá je zasvätená Bohu Šivovi. Sily Šrí Dévpurídžího sú nesmierne.

Veľký indický svätec a majster Bhagván šrí Díp Nárájan Maháprabhudží bol skutočným vtelením božskej lásky a múdrosti. Prebýval v Rádžastáne v Indii od roku 1828 do roku 1963. Narodil sa ako dokonalé vtelenie božskosti a jeho život bol plný zázračných udalostí a skutkov. Mnoho ľudí, ktorí boli počas jeho života svedkami zázrakov, dodnes žijú. Ášram Šrí Maháprabhudžího v Barí Khátú na okraji púšte Thar sa rýchlo po jeho odchode z tohto sveta stal pútnickým miestom. Z celého sveta sem prichádzajú ľudia, aby pocítili posvätné vyžarovanie tohto miesta.

Paramhans Svámí Mádhavánandadží bol jedným zo zriedkavých a autentických duchovných majstrov modernej doby. Bol milujúcim a odovzdaným žiakom Šrí Díp Nárájan Maháprabhudžího.

Paramhans Svámí Mahéšvaránanda je nasledovníkom Paramhans Svámí Mádhavánandadžího. Od roku 1972 žije vo Viedni, kde založil Medzinárodný Šrí Díp Mádhavánanda ášram a Spoločnosť Joga v dennom živote. Vo veľmi krátkom čase po založení spoločnosti vznikli na celom svete početné sesterské spoločnosti. Pod Svámidžího vedením v súčasnosti v západnej a strednej Európe, USA, Kanade, Austrálii, Indii a na Novom Zélande existujú stovky jogových skupín.