Medzinárodné spoločenstvo

Medzinárodné spoločenstvo Sri Deep Madhavananda Ashram – Yoga in Daily Life® je celosvetová nezisková humanitárna organizácia so štatútom konzultanta pri hospodárskej a sociálnej rade Organizácie spojených národov (ECOSOC).

Aktivity spoločenstva sú zamerané na službu ľudstvu prostredníctvom: pestovania zdravia; rozvíjania svetového mieru; podpory humanitárnej pomoci; ochrany životného prostredia a všetkých bytostí; rozvíjania tolerancie, úcty a slobody medzi náboženstvami, kultúrami a národmi.


fellowship


Yoga in Daily Life® International


Schikanedergasse 12/13


A-1040 Vienna, Austria, Europe