Svámidži - zakladateľ

maheshwarananda

Višvaguru Mahámandaléšvar Paramhans Svámí Mahéšvaránanda, nazývaný ako Svámidží, je žiakom a nasledovníkom paramhansa svámího Mádhavánandadžího. V roku 1998 ho duchovná komunita rádu Mahánirvání akhárá v Indii a šankaráčárja (hlava hinduizmu) vysvätili za Mahámandaléšvara.

Už počas dospievania Svámidží spoznal, že skutočnú radosť v živote možno nájsť v službe Božiemu stvoreniu. Preto svoj život zasvätil ako hinduistický mních zmierňovaniu utrpenia ľudstva a dnes stále pôsobí ako neúnavný humanitárny pracovník. Po celom svete pracuje za duchovnú toleranciu, sociálnu harmóniu, ochranu životného prostredia a trvalý svetový mier. Svámidží je tiež zapojený do mnohých projektov humanitárnej pomoci, akým sú napríklad projekt zachytávania dažďovej vody v púšti, vidiecka základná škola a rakúsko indická nemocnica v suchých oblastiach Radžastánu v Indii.

 

Jedným z najväčších Svámidžího príspevkov svetu je autentický jogový systém, ktorý vyvinul a nazval Joga v dennom živote. Od roku 1972 sa tento systém pre zdravie a životný štýl rozšíril do celého sveta a zlepšuje telesné, duševné, sociálne a duchovné zdravie ľudí. Jeho kniha Systém Joga v dennom živote bola preložená do 8 jazykov.

 

Kľúčové body Svámidžího učenia sú:
• rozvíjanie telesného, duševného, sociálneho a duchovného zdravia,
• úcta k všetkým živým tvorom,
• tolerancia k všetkým náboženstvám, kultúram a národnostiam,
• pestovanie vnútorného pokoja pre svetový mier,
• ochrana ľudských práv,
• ochrana životného prostredia a prírody.

  

Svámidžího služba ľudstvu, neúnavná starostlivosť a láska voči všetkým živým bytostiam, jeho podnetné prednášky a satsangy sú zdrojom inšpirácie pre milióny ľudí na celom svete, ktorí idú cestou duchovného rozvoja.

Svámidžímu bolo na celom svete udelené množstvo ocenení a čestných titulov od vlád a vysokých predstaviteľov ako prejav uznania za jeho humanitárne a duchovné zásluhy. Bol uznaný za skutočného „veľvyslanca mieru".