self-inquiry-meditation

Slovo "karma" znamená skutok, čin. Karmou sa však označuje aj následok činu, preto označuje i vesmírny zákon príčiny a následku.

Všetko, čo robíme, o čom premýšľame alebo hovoríme, vyvoláva účinok, ktorý sa spätne, podľa zákona akcie a reakcie, vracia nakoniec k nám. To, čo nazývame priazeň osudu, je výsledkom našich predošlých kladných činov a to, čo sa nám javí ako rany osudu, je iba spätný účinok minulého negatívneho konania.

Udalosti v našom osude sa teda neobjavujú náhodne, sú utvárané a ovplyvňované našimi predchádzajúcimi a súčasnými činmi, sú ich dôsledkami. Náš osud je vopred určený našou karmou podobne, ako je daný cieľ vystreleného šípu, pokiaľ jeho dráhu nezmení nejaká udalosť. Účinky svojich kariem môžeme zmierniť či upraviť cvičením jogy, pozitívnym myslením, múdrosťou a nezištným konaním. Tak môžeme náš osudu postupne smerovať k dobru.

Naša aktuálna situácia je dôsledkom našich skutkov z minulosti a svojím súčasným konaním predurčujeme svoju budúcnosť. Keď pochopíme túto skutočnosť, nebudeme viac z toho, čo sa nám prihodí, viniť druhých a zodpovednosť za svoj život zoberieme do svojich rúk.


Rozlišujeme dva druhy kariem

  • Sakáma karmu - sebecké konanie
  • Niškáma karmu - nesebecké konanie

Sebecké myslenie a konanie prehlbuje dualizmus medzi „mojím“ a „tvojím“. Nesebeckosť nás naopak vedie za hranice nášho malého ega, k jednote so všetkými bytosťami. Sakáma karma nás púta k čórásí ká čakre (kolobehu znovuzrodenia a smrti), zatiaľ čo niškáma karma nás od neho oslobodzuje.

V Indii sú dážď, strom, jazero a svätec považované za symboly nesebeckého konania (dávania). Dážď prospieva všetkým rovnakou mierou – ľuďom, zvieratám i rastlinám. Strom tiež poskytuje svoj tieň každému, kto pod ním hľadá útočisko, a svojimi plodmi obdarúva i toho, kto do neho hádže kamene, aby ich zhodil. I jazero je tu pre všetkých. Smäd si v ňom uhasí rovnako srna ako i tiger. Aj svätec dáva svoje požehnanie všetkým bez rozdielu.

Ak konáme niškáma karmu, nielenže si netvoríme žiadne nové karmy, ale rozpúšťame aj tie staré. Pochopenie, odpustenie, dávanie a pomoc nás oslobodzujú z kolobehu kariem.