Počas návštevy Slovenska mal 4. februára 2017 Višvagurudži inšpirujúcu prednášku v Bratislave. S milosťou a múdrosťou veľkého Majstra sa podelil o niekoľko veľmi jednoduchých a praktických rád týkajúcich sa konkrétnych jogových techník a princípov, ktoré nám môžu pomôcť vytvoriť silné a zdravé telo, zlepšiť pamäť, prekonať strach a nájsť vnútorný pokoj.

V závere januára mali záujemci o jogu na Slovensku vzácnu príležitosť vypočuť si prednášky autora Systému joga v dennom živote Višvaguru Paramhans Svámi Mahéšvaránandu.

Neponáhľajte sa. Trikrát si rozmyslite, kým niečo urobíte. A položte si otázku, či konáte s pokorou a vľúdnosťou, alebo zo sebectva, pýchy či ctižiadostivosti. Nezraníte svojím konaním druhých? Premýšľajte, buďte pozorní! Vždy sa pýtajte sami seba, ako môžete pomôcť druhým. To je posolstvo pre nový rok.

Pozývame vás na slovenské prednáškové turné Paramhas Svámi Mahéšvaránandu na tému Joga v dennom živote – antistresová meditácia.