Joga nidrá a uvoľnenie

Aby sa účinok jogových cvikov mohol prejaviť naplno, je potrebné naučiť sa správne uvoľňovať pred cvičením i medzi jednotlivými cvikmi. Nižšie nájdete niektoré polohy a techniky slúžiace na relaxáciu. Mnohé techniky uvoľňujú celé telo a umožňujú tiež duševné uvoľnenie, iné su zamerané na konkrétne časti tela. Po určitej dobe dokážete sami posúdiť, ktorá relaxačná poloha vám po tom-ktorom cviku najviac vyhovuje. 

Cviky na uvoľnenie

  Východisková pozícia: ľah na chrbterelaxation
  Koncentrácia: na celé telo a dych
  Dýchanie: prirodzené
  Dĺžka cvičenia: 2–5 minút

Popis cvičenia: Ľahnite si pohodlne na chrbát; chodidlá sú voľne vytočené do strán, ruky ležia uvoľnene pozdĺž tela dlaňami nahor. Ak cítite v krku alebo krížoch nepohodlie, môžete si pod hlavu a kolená podložiť vankúš. Zatvorte oči a uvoľnite očné viečka. Vnímajte celé telo od prstov na nohách až k temenu hlavy.

Variácia A:
> Zamerajte svoju pozornosť na prirodzený priebeh dychu:
– s nádychom vedome sledujte dych od pupka k hrdlu,
– s výdychom vedome sledujte dych od hrdla k pupku.
> Vnímajte jednotu tela a dychu:
– ako sa s nádychom vyklenie brušná stena smerom nahor a ako sa hrudník rozširuje smerom do strán,
– ako sa s výdychom brucho i hrudník opäť sťahujú,
– pozorujte, ako sa s každým výdychom prehlbuje telesné uvoľnenie.

Variácia B:
> Zdvihnite vystretú pravú ruku niekoľko centimetrov (nie viac!) nad podložku.
> Ruku podržte chvíľu v tejto polohe.
> Ruku úplne pasívne, len vlastnou váhou, nechajte klesnúť na podložku a porovnajte predchádzajúci stav napätia so súčasným uvoľnením.

Cvičenie zopakujte 3–5-krát každou rukou.
To isté vykonajte dolnými končatinami.
Nakoniec sa niekoľkokrát hlboko nadýchnite a vydýchnite a pri každom výdychu prehĺbte uvoľnenie celého tela.

Variácia C:
> 3 krát sa zhlboka nadýchnite a vydýchnite. > S nádychom zovrite pravú ruku v päsť s palcom vo vnútri.
– Celú ruku až po rameno tlačte proti podložke.
– V tomto napätí krátko vydržte so zadržaným dychom.
– S výdychom povoľte päsť a pomaly sa opäť uvoľnite.
Cvik zopakujte 3 krát a potom ho vykonajte 3 krát i ľavou rukou.
> S nádychom vystrite pravé chodidlo špičkou nahor, napnite prsty a zatlačte predkolenie k podložke.
– V tomto napätí krátko vydržte so zadržaným dychom.
– S výdychom povoľte prsty a pomaly sa opäť uvoľnite.
Cvik zopakujte 3 krát a potom ho vykonajte 3 krát i ľavou nohou.
> S nádychom zatlačte ruky, šiju, ramená, chrbát, panvu i nohy k podložke.
– Napnite i všetky svaly na tvári.
– V tomto napätí krátko vydržte so zadržaným dychom.
– S výdychom sa opäť pomaly uvoľnite.
Cvik zopakujte 3 krát.
> Na záver sa niekoľkokrát zhlboka nadýchnite a vydýchnite a preciťujte príjemné uvoľnenie celého tela.