Cvičenia

raja-yoga

Joga v dennom živote ponúka ucelený systém techník, cvičení a metód na dosiahnutie telesného, duševného, sociálneho a duchovného zdravia. V dnešnej dobe sú takmer v každej sfére života vyvíjané čoraz vyššie nároky na všetkých, a tak sú metódy na dosiahnutie vnútorného pokoja a uvoľnenie napätia pre zdravie tela, mysle a duše také nevyhnutné.

Kliknutím na diely na ľavej strane zobrazíte cvičenia jednotlivých dielov.

Joga v dennom živote v tomto ohľade ponúka spôsob, ako si pomôcť. Potreby a požiadavky modernej doby vyžadujú od nás väčšiu zodpovednosť k sebe, aby sme si udržali a posilnili spojenie s našou vnútornou Božskou prirodzenosťou. Joga v dennom živote ponúka cestu, ktorá je prispôsobená súčasnej dobe a nestráca na pôvodnosti a účinkoch prastarých jogových učení.

Joga znamená "spojiť" alebo "zjednotiť". Cvičenie jogy pomáha porozumieť sebe a mať schopnosti prekonať problémy, ktorým čelíme. Sami môžeme pochopiť esenciu života a zmysel našej existencie. Tak môžeme jednoduchšie zvládať každodenné požiadavky i starosti a nadobúdame schopnosť uskutočniť kozmický princíp a nájsť večnú blaženosť v zjednotení individuálneho bytia s vesmírnym bytím.

Joga je zvrchovaným kozmickým princípom. Je svetlom života, vesmírnym tvorivým vedomím, ktoré je vždy bdelé a nikdy nespí, ktoré vždy bolo, vždy je a vždy bude.

Od dávnych čias múdri ľudia a svätci sa usilovali poznať prírodu a vesmír, ktoré objavili prostredníctvom svojich meditácií. Svätci, známi ako indickí rišiovia, objavili zákony, ktoré riadia život na materiálnych a duchovných úrovniach. Objavili vzájomné súvislosti, ktoré existujú v celom vesmíre. Celá táto múdrosť je obsiahnutá v starovekých textoch známych ako védy. Mnohé z týchto poznatkov objavuje a potvrdzuje aj moderná veda.

Z týchto skúseností a poznatkov vznikol jedinečný a ucelený Systém Joga v dennom živote, ktorý poskytuje cenné a praktické pokyny týkajúce sa tela, dychu, koncentrácie, uvoľnenia a meditácie. Cvičenia, ktoré ponúka kniha Joga v dennom živote, sú už overené tisícročiami a pomohli miliónom ľudí.

Kliknutím na Diely na ľavej strane zobrazíte cvičenia jednotlivých dielov.

Joga v dennom živote sa cvičí na celom svete, a to v jogových strediskách, vzdelávacích inštitútoch, zdravotných a rehabilitačných zariadeniach a športových a kúpeľných strediskách. Možno ju prispôsobiť svojmu telesnému stavu, takže možnosť cvičiť Jogu v dennom živote majú všetci.

V tejto kategórii nie sú žiadne články. Avšak, ak sú tu zobrazené podkategórie, tie môžu články obsahovať.

Podkategórie