madhavanandaParamhans Svámí Mádhavánandadží bol jedným zo zriedkavých a autentických duchovných majstrov modernej doby. Bol milujúcim a odovzdaným žiakom Šrí Díp Nárájan Maháprabhudžího. Pri svojom odchode z tohto sveta udelil Šrí Maháprabhudží svoju duchovnú úlohu Paramhans Svámí Mádhavánandovi. Paramhas Svámí Mádhavánanda, ktorý je svojimi žiakmi láskyplne v angličtine prezývaný Holy Guruji – milý, svätý guru, všetkých, ktorí k nemu prišli, inšpiroval svojím príkladným životom čistej oddanosti Bohu a svojou nezištnou službou všetkým živým bytostiam. Žil v severnej Indii, po krajine však veľa cestoval, navštívil tiež Európu.

Paramhans Svámí Mádhavánanda bol uctievaný tak v Indii i v zahraničí a bolo mu udelených mnoho duchovných titulov vrátane titulu hindu dharm samrat, ktorý doslova znamená zástanca sat sanátan dharmy – večnej pravdy, ktorá zjednocuje všetky živé bytosti.

Svámí Mádhavánanda zaznamenal životný príbeh svojho majstra šŠrí Díp Nárajan Maháprabhudžího v knihe Lílá amrit (Žijúce svetlo).

Paramhas Svámí Mádhavánanda vstúpil do mahásamádhi (umrel) 31. októbra 2003. Pre všetkých je naďalej veľkou inšpiráciou.