mahaprabhuji

Šrí Maháprabhudží zasvätil svoj život službe všetkým bytostiam. Svojím príkladom a na stretnutiach všetkým, ktorí k nemu prišli, odhaľoval SAT SANÁTAN DHARMA, vesmírne zákony a múdrosť bez ohľadu na ich vierovyznanie, národnosť, pohlavie či spoločenské postavenie.

SAT SANÁTAN DHARMA znamená večný a skutočný vzťah k Božiemu Ja. Je tým, čo zjednocuje všetky živé bytosti. Sat sanátan dharma hlási, že všetky živé bytosti v sebe nesú rovnaké božie svetlo.

„Miluj každú živú bytosť aspoň tak, ako miluješ sám seba," je esencia Šrí Maháprabhudžího posolstva ľudstvu. Milovať znamená chápať, odpúšťať, podporovať, dávať. Všetky živé bytosti sú Božími deťmi a sú jeho súčasťou. Zmyslom ľudského života je žiť v pravde. Znamená to vzdať sa egoizmu, úzkoprsosti a sebectva, žiť v jednote a harmónii so všetkými a všetkým.

Šrí Mahápraphudží opustil tento svet vo veku 135 rokov, a to presne v deň a hodinu, ktoré rok predtým predpovedal. Jeho duch je tu však ďalej prítomný a svetlo, ktoré zažal v srdciach svojich žiakoch, je rovnako nezmazateľné ako božský plameň, ktorého je on sám zdrojom.

Hlavné body šrí Maháprabhudžího múdrosti sú zhrnuté v jeho Zlatom učení.