Lektor: Mgr. Paulína Mináriková, fyzioterapeutka

Workshop JOGA PRE ZDRAVÉ RUKY - sobota 30. novembra 2019  9:30 - 12:00 hod.

Workshop JOGA PRE ZDRAVÉ NOHY - sobota 30. novembra 2019  13:00 - 15:30 hod.

Pozývame vás na prednášku autora Systému Joga v dennom živote Paramhans Svámi Mahéšvaránandu.

18. 11. 2019  18:00 v Poprade

Pozývame vás na víkendový seminár vedený autorom Systému Joga v dennom živote Paramhans Svámi Mahéšvaránandom.

15. – 17. 11. 2019. v Martine

Lektor: Mgr. Paulína Mináriková, fyzioterapeutka

Workshop JOGA PRE ZDRAVÝ CHRBÁT - sobota 26. októbra 2019  9,30 - 12,00 hod.

Workshop JOGA PRE ZDRAVÉ OČI - sobota 26. októbra 2019  13,30 - 16,00 hod.