Slovenská únia Joga v dennom živote vznikla v roku 1991 a v roku 1999 bola akreditovaná Ministerstvom školstva SR. Jej poslaním je podporovať rozvoj fyzického, psychického, sociálneho a duchovného zdravia ľudí prostredníctvom kurzov jogových cvičení podľa Systému Joga v dennom živote. Aktuálne na Slovensku prebieha približne 200 kurzov v 50 mestách, v ktorých cvičí takmer 2000 ľudí. Všetky kurzy vedú kvalifikovaní a certifikovaní cvičitelia a do práce pri ich organizácii je zapojených 350 dobrovoľníkov. Únia sa tiež aktívne podieľa na organizácii množstva medzinárodných humanitárnych, duchovných a environmentálnych projektov.

Počas návštevy Slovenska mal 4. februára 2017 Višvagurudži inšpirujúcu prednášku v Bratislave. S milosťou a múdrosťou veľkého Majstra sa podelil o niekoľko veľmi jednoduchých a praktických rád týkajúcich sa konkrétnych jogových techník a princípov, ktoré nám môžu pomôcť vytvoriť silné a zdravé telo, zlepšiť pamäť, prekonať strach a nájsť vnútorný pokoj.

V závere januára mali záujemci o jogu na Slovensku vzácnu príležitosť vypočuť si prednášky autora Systému joga v dennom živote Višvaguru Paramhans Svámi Mahéšvaránandu.

Neponáhľajte sa. Trikrát si rozmyslite, kým niečo urobíte. A položte si otázku, či konáte s pokorou a vľúdnosťou, alebo zo sebectva, pýchy či ctižiadostivosti. Nezraníte svojím konaním druhých? Premýšľajte, buďte pozorní! Vždy sa pýtajte sami seba, ako môžete pomôcť druhým. To je posolstvo pre nový rok.