Čakry

chakrasČakry sú energetické centrá, ktorými prúdi do ľudského tela kozmická energia. Pomocou cvičení Systému Joga v dennom živote je možné tieto centrá, ktoré sú v každom človeku, prebudiť. Čakry majú veľký vplyv na niekoľko úrovní našej existencie.

Existuje osem hlavných čakier a každá z nich je spojená s určitými stránkami nášho bytia:

  • múládhára čakra - koreňové centrum,

  • svádhišthána čakra – podbrušné centrum,

  • manipúra čakra – pupočné centrum,

  • anáhata čakra – srdcové centrum,

  • višuddhi čakra – hrdelné centrum,

  • ádžňá čakra – centrum medzi obočím,

  • bindu čakra – mesačné centrum,

  • sahasrára čakra – temenné centrum.

 

Existuje ešte veľa ďalších centier, ktoré sú rozmiestnené po celom tele. Ich energia a vibrácie sa líšia podľa ich polohy a vlastností.

Čakry majú veľký vplyv na niekoľko úrovní nášho bytia.

Prvá úroveň je fyzická. Na miestach, kde sa v tele nachádzajú čakry, sú uložené žľazy, orgány a nervy, ktoré je možné aktivovať dychovými cvikmi, meditáciou, ásanami a mantrami.

Druhou úrovňou je astrálna úroveň. Vibráciami a energetickým prúdením v čakrách je ovplyvňované naše vedomie i naše telesné zdravie. Nesprávna strava, nevhodná spoločnosť a negatívne myšlienky zoslabujú alebo blokujú energiu čakier, v dôsledku čoho vznikajú vo vedomí a v tele rôzne poruchy a choroby.

V prirodzenom stave sa energia čakier pohybuje v smere hodinových ručičiek. S trochou cviku možno cítiť vyžarovanie čakier pomocou dlaní a stanoviť smer jeho otáčania. Ak držíme ruku asi centimeter nad miestom, kde sa čakra nachádza, a ak robíme po dobu niekoľkých minút pomalé krúživé pohyby v smere hodinových ručičiek, môžeme usmerniť tok energie v čakre správnym smerom.

 

Tretia úroveň čakier je duchovná úroveň, z ktorej prijímame intuíciu, múdrosť a poznanie. Energia, ktorá prebúdza všetky čakry, sa nazýva kundaliní. Kundal znamená had, preto sa táto energia označuje tiež ako „hadia sila“. Stúpanie kundaliní je proces odohrávajúci sa predovšetkým vo vedomí. Ide o rozšírenie a presvetlenie vedomia a znásobenie životnej energie. Prebudenie kundaliní prináša oslobodenie od nevedomosti, ilúzií i pochýb a rozvíja múdrosť, sebadisciplínu a sebakontrolu.

Pozdĺž chrbtice leží päť čakier, ktoré súvisia s normálnou ľudskou existenciou a v oblasti hlavy sa nachádzajú tri, tzv. božské čakry. Ich vyžarovanie a energia nás vedú na duchovnej ceste. V oblasti od prstov na nohách po spodnú časť chrbtice ležia čakry súvisiace s vedomím zvierat. Nemali by sme sa na ne koncentrovať, aby sme v sebe nestimulovali a neprebudili zvieraciu prirodzenosť, ktorú sme už ako ľudia prekonali.

Na tejto ceste sme konfrontovaní so všetkými svojimi vlastnosťami a povahovými rysmi až dovtedy, kým ich úplne prečistíme. V ádžňá čakre dospievame k sebapoznaniu. V bindu čakre prežívame nesmrteľnosť átma (Ja) a v sahasrára čakre dochádza k rozvinutiu najvyššieho vedomia a zjednoteniu individuálneho a Božského Ja. My ľudia máme jedinečnú príležitosť pozdvihnúť sa k najvyššiemu vedomiu a dospieť k poznaniu Boha. Systém Joga v dennom živote a jeho súčasť nazývaná meditácia sebapoznávaním nás vedú týmto smerom.

 

Symboly a vlastnosti ôsmich hlavných čakier
Každej čakre je priradený jeden lotosový kvet, jeden symbol, jedna mantra, jedna farba, jeden prvok, jedno zviera a jedno božstvo. Tieto symbolické obrazy znázorňujú vlastnosti každej čakry a pomáhajú nám v meditácii objaviť a intuitívne vycítiť ich rôzne atribúty. Pomocou mantry, ktorá zodpovedá danej čakre, môžeme prebudiť a posilniť jej energiu.

Viac informácií o čakrách a kundaliní nájdete na tomto odkaze a v knihe Skryté sily v človeku. Môžete si ju zakúpiť vo svojom miestnom centre Jogy v dennom živote alebo ju môžete objednať online.