17.6.2017 sa konala oslava Medzinárodného dňa jogy a zasadil sa strom mieru v zámockom parku vo Voderadoch

Pozývame vás osláviť Medzinárodný deň jogy s autorom  Systému joga v dennom živote Višvaguru Paramhans Svámi Mahéšvaránandom do Voderád 17.6.2017. Súčasťou programu bude cvičenie, prednáška a detský program.

Pobyt zameraný na regeneráciu a harmonizáciu tela, mysle a duše pomocou systému Joga v dennom živote® vo vlastnom stredisku Jogy v dennom živote Rijeka - Dharma hostels.

Slovenská únia Joga v dennom živote vznikla v roku 1991 a v roku 1999 bola akreditovaná Ministerstvom školstva SR. Jej poslaním je podporovať rozvoj fyzického, psychického, sociálneho a duchovného zdravia ľudí prostredníctvom kurzov jogových cvičení podľa Systému Joga v dennom živote. Aktuálne na Slovensku prebieha približne 200 kurzov v 50 mestách, v ktorých cvičí takmer 2000 ľudí. Všetky kurzy vedú kvalifikovaní a certifikovaní cvičitelia a do práce pri ich organizácii je zapojených 350 dobrovoľníkov. Únia sa tiež aktívne podieľa na organizácii množstva medzinárodných humanitárnych, duchovných a environmentálnych projektov.