Nasledujúce cvičenia sú známe ako „vhodné pre každého“, pretože prinášajú pocit celkovej telesnej pohody a podporujú rovnováhu tela, mysle a duše.1-6 12b

Kliknutím na ktorýkoľvek z nasledujúcich odkazov sa dostanete k cvičeniam, ktoré sa tradične cvičia každý deň počas 2 týždňov, potom nasleduje ďalšia časť. Cvičebný program sarva hita ásan (1. dielu) trvá 3 mesiace. Je dokonalou prípravou pre všetky budúce jogové cvičenia, pomáha uvoľniť celé telo, robí ho pohyblivejším a rozvíja jemné spojenie medzi pohybom, dychom a mysľou.


 Sarva hita ásany | Časť 1


 Sarva hita ásany | Časť 2


 Sarva hita ásany | Časť 3


 Sarva hita ásany | Časť 4


 Sarva hita ásany | Časť 5


 Sarva hita ásany | Časť 6


Keď chcete pomocou jogy dosiahnuť nejaký cieľ - či už je to zdravie, vnútorný pokoj, duševná rovnováha, viac energie alebo duchovný rozvoj - je to postupný vývoj, ktorý vám umožní cieľ dosiahnuť. Časti 1. dielu, ktoré sú tiež popísané v knihe Systém Joga v dennom živote, sú základom pre ďalšie štúdium jogy.


Niektoré účinky cvičenia 1. dielu z Jogy v dennom živote:
• pocit väčšej ohybnosti, rovnováhy, sily a pohyblivosti;
• schopnosť dlhšie sedieť, a tak sa pripraviť na nerušenú meditáciu a pránájámy (dychového cvičenia);
• rovnováha nervového systému a tým menej stresov i otrasov, tiež vyššia tendencia zachovať si pokoj v problémových situáciách;
• pocit vnútorného naplnenia a tvorivosť.


Ako cvičiť tieto cvičenia, nájdete na tomto odkaze alebo si môžete kúpiť knihu Systém Joga v dennom živote vo svojom najbližšom stredisku JVDŽ, prípadne si ju môžete objednať online.