Do každodenného cvičenia ásan a pránájámy 5. dielu je teraz zaradená ďalšia časť, a síce hlboká koncentrácia. Tá sa často 5-5 Xzamieňa s meditáciou – meditácia je však čímsi oveľa hlbším. Koncentrácia je kontrola myšlienkových vĺn (čitta vritti) za účelom oslobodenia sa od falošného stotožňovania sa s premenlivými stavmi mysle a vedomia. Meditáciu totiž nemožno „zacvičiť“. Spúšťa sa sama od seba podobne ako spánok, ktorý sa nás zmocňuje tak, že nie sme schopní povedať, kedy k nemu došlo.

Koncentrácia je prípravným cvičením na meditáciu, jej cieľom je upokojiť telo, myseľ a zmysly. Prostredníctvom cvičení, ktoré rozvíjajú koncentráciu, prekonáme nepokoj a ospalosť, ktoré nám bránia vstúpiť do meditácie. V meditácii objavíme konečný mier.

Ako cvičiť tieto cvičenia, nájdete na tomto odkaze alebo si môžete kúpiť knihu Systém Joga v dennom živote vo svojom najbližšom stredisku JVDŽ, prípadne si ju môžete objednať online.