Stojíte pred novým stupňom jogových cvičení a zároveň novým stupňom svojho vývoja. Teraz sa budeme hlbšie zaoberať 7-4 Xfilozofickými a duchovnými aspektmi jogy. „Odkiaľ som prišiel?“ „Aký je zmysel a účel života?“ „Splním úlohu, pre ktorú som sem prišiel?“ A nakoniec: „Kam po tomto živote pôjdem?“

Prostredníctvom Systému Joga v dennom živote môžeme nájsť odpovede na týchto päť životných otázok a nakoniec sa oslobodiť od kolobehu osudu. Posledným a najvyšším cieľom jogy je totiž oslobodenie sa od karmy, kolobehu znovuzrodenia a smrti.

Nepokoj a vrtkavosť mysle môžu často zvádzať prerušiť jogovú cestu a opätovne vyskúšať niečo nové. Nenechajte sa zviesť ani nezmeňte svoju cestu z čírej zvedavosti. Napredovanie na ceste jogy je ako vývoj rastliny, ktorá pod starostlivým a láskyplným dohľadom dorastie a prinesie ovocie. Keď ju budete stále presádzať a nikde ju nenecháte zakoreniť sa, nikdy nedostane príležitosť zakvitnúť a rozvinúť sa. Podobne aj kvety duchovnosti sa rozvíjajú len trpezlivosťou, láskou a vytrvalosťou.

Ako cvičiť tieto cvičenia, nájdete na tomto odkaze alebo si môžete kúpiť knihu Systém Joga v dennom živote vo svojom najbližšom stredisku JVDŽ, prípadne si ju môžete objednať online.