Jogové pozície 2. dielu majú veľký vplyv na telo i myseľ. Majú totiž psychosomatický účinok – pôsobia nielen na fyzické telo,2-5 X ale na celú osobnosť človeka. Prechod z 1. dielu do 2. dielu je ďalším krokom k náročnejším cvičeniam a bude trvať zas ďalšie 3 mesiace, kým cvičenia 2. dielu skončíte. Každodenným cvičením však budete pozorovať zlepšenie držania svojho tela, budete vnímať zdravšiu i ohybnejšiu chrbticu a nárast energie.

„Tvoje srdce je ako oceán, v ktorom sa zlievajú tisíce riek bez toho, aby niekedy pretiekol. Tvoja myseľ je ako obloha, ktorá je nekonečná a ktorá sa veselo vznáša nad týmto svetom. Tvoja podstata je ako strom, ktorý svojím tieňom poteší každého, ktorý dáva sladké plody i vtedy, keď doň hádžeš kamene. Podobne ako tvoje srdce, tak aj strom ponúka svoje plody každému bez ohľadu na to, do koho rúk padnú.“ Svámidží

Ak chcete naplno vnímať účinky jogy a mať z cvičenia trvalý úžitok, potrebujete pravidelne a systematicky cvičiť. Vyžaduje to čas, no vaše telo si ho zaslúži, je totiž tým najdôležitejším nástrojom, ktorý máte. Vedome si teda užívajte svoju cestu a denné cvičenie. Spočiatku sa síce môže zdať veľmi ťažké začleniť pravidelné cvičenie do každého dňa. Avšak po istej počiatočnej nevôli uvidíte, ako sa bude na cvičenie vaše telo tešiť, a dostaví sa prirodzená túžba vyčleniť si preň pravidelný čas.

 

„Pravidelné cvičenie prospieva pri ťažkostiach spojených s nízkym či vysokým krvným tlakom, bolestiach chrbta a iných zdravotných problémoch. Tak, ako sa potrebujeme umyť, keď chceme byť čistí, tak prirodzene a spontánne budeme pociťovať potrebu zacvičiť si. Po určitom čase sa svojich jogových hodín už nebude chcieť vzdať.“ Svámidží

Ako cvičiť tieto cvičenia, nájdete na tomto odkaze alebo si môžete kúpiť knihu Systém Joga v dennom živote vo svojom najbližšom stredisku JVDŽ, prípadne si ju môžete objednať online.