„Kto sa pomocou jogy naučil ovládať telo a stal sa pánom pocitov, zmyslov a mysle, ten spretŕha putá žiadostivosti, strachu a zmätenia a dosiahne mier a najvyššiu blaženosť.“ Bhagavadgíta3-4 aX

Tretí diel pokračuje pokročilejšími pozíciami a stavia na všetkých predchádzajúcich cvičeniach, ktoré ste sa naučili. Ak ste ich cvičili systematicky, nasledujúce ásany vám nebudú robiť ťažkosti. Naopak, budú pôsobiť vzpružujúco. Prebúdzajú totiž driemajúce sily v tele, prinášajú pocit celkovej telesnej pohody a umožňujú mysli, aby si na chvíľu pri stabilnom a nehybnom zastavení v každej pozícii oddýchla. Zosúladenie dychu s pohybom je veľmi dôležité, pretože pomáha zvyšovať účinky ásany. Časom budete schopní zotrvať v každej pozícii počas niekoľkých minút, a tak budete môcť precítiť hlboký vplyv vašej jogovej praxe (sádhany). Tento diel by sa mal opäť cvičiť denne počas 3 mesiacov.

Ako cvičiť tieto cvičenia, nájdete na tomto odkaze alebo si môžete kúpiť knihu Systém Joga v dennom živote vo svojom najbližšom stredisku JVDŽ, prípadne si ju môžete objednať online.